Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Český národní železniční dopravce nabídne cestujícím odkázaným při pohybu na vozík v novém Jízdním řádu 2016 již 4 656 bezbariérových spojů. Je to nejvíce vlaků bez bariér v historii železniční dopravy u nás. K zajištění přeprav cestujících na vozíku bude sloužit více než 600 bezbariérových vozů a jednotek. Velké množství z nich je vybaveno také elektrickými zásuvkami 230 V, klimatizací nebo Wi-Fi připojením k internetu.

„Lidé upoutaní při svém pohybu na vozíku mají stále větší možnosti svobodně cestovat. České dráhy jim chtějí cestování veřejnou dopravou maximálně ulehčit, a proto trvale zvyšujeme počty bezbariérových vozidel, spojů a zlepšujeme servis pro osoby se zdravotním postižením,“ říká předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek a doplňuje konkrétní příklady: „Od prosince zavedeme na lince R13 z Brna přes Břeclav a Otrokovice do Olomouce nové nízkopodlažní soupravy InterPanter. Během jara pak chceme nasadit tyto jednotky také na linku R 19 z Prahy přes Pardubice, Českou Třebovou do Brna. Tyto rychlíky obslouží i menší města jako jsou Přelouč, Choceň, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Letovice nebo Blansko. Bezbariérové rychlíky tak bude mít ve svých městech zcela nově asi 80 000 obyvatel a tisíce dalších v okolí těchto měst.“

Nové rychlíkové jednotky InterPanter nabízejí cestujícím na vozíku komfortní klimatizované prostředí, nízkopodlažní nástup v úrovni moderních zvýšených nástupišť, bezbariérové sociální zařízení, elektrické zásuvky 230 V pro napájení drobné elektroniky cestujících a také Wi-Fi pro připojení k internetu.

V InterPanterech České dráhy nemyslí jen na cestující na vozíku, ale i na další zákazníky se zdravotním postižením, připomíná Pavel Krtek: „Osoby se zrakovým postižením pak jistě pozitivně ocení vlakový rozhlas, který jim usnadní orientaci při výstupu na správné zastávce, nápisy v Braillově písmu a také naváděcí systém a dálkové otevírání určených dveří prostřednictvím slepecké vysílačky. Sluchově postiženým pak při cestě usnadní orientaci monitory s informacemi o jízdě vlaku.“

V průběhu jara budou uvedeny do provozu také nově upravené bezbariérové vozy pro spojení Prahy, Ústí nad Labem a Děčína, které otevřou možnost cestovat lidem se zdravotním handicapem, včetně vozíčkářů, také do Německa, resp. německým zdravotně postiženým k nám do České republiky.

Zájem o cestování cestujících na vozíku každoročně roste, vozíčkáři za 10 měsíců vytvořili nový cestovatelský rekord

V souvislosti s velkým rozšířením bezbariérových spojů v dálkové i regionální dopravě v posledních letech a plošně po celé České republice roste také zájem vozíčkářů o cesty vlakem.

„Cestování jim usnadňuje také široký informační servis na www.cd.cz/bezprekazek a elektronický systém objednávky přepravy,“ říká Pavel Krtek a doplňuje konkrétní údaje o přepravě osob na vozíku: „Podle tohoto systému zajistily České dráhy v letošním roce, od 1. ledna do začátku listopadu, přepravu již 4 619 osob. Například za celý loňský rok to bylo přibližně 4 300 osob a před deseti lety jen kolem 200 osob za rok. Registrovaní vozíčkáři tak letos překonali veškeré dosavadní rekordy v cestování na železnici a do konce roku možná překonají hranici 5 000 cest za rok. V létě denně běžně cestovalo vlakem dokonce tolik vozíčkářů, jako na počátku 90. let za celý rok.“

Moderní elektronický systém objednávky cesty byl oceněn Národní radou osob se zdravotním postižením cenou „MOSTY 2014“. Projekt Českých drah zvítězil v rámci kategorie Instituce veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením.

V rekordních počtech cestujících se zdravotním postižením, kteří využili moderní objednávkový systém přepravy, přitom nejsou zahrnuty stovky cestujících, kteří svoji přepravu neobjednávají, protože využívají bezbariérové stanice, vlaky a cestují na lehkých mechanických vozících s průvodcem, a proto nepotřebují od železnice dokonce žádnou asistenci.      

Odstraňování bariér na české železnici má velkou tradici. Ještě bývalé Československé státní dráhy (ČSD) byly jedním z prvních dopravních podniků v bývalém Československu, které začaly zavádět bezbariérová vozidla a odstartovaly nový pohled na cestování a plnohodnotný život osob se zdravotním postižením.

První bezbariérové vagóny byly zavedeny už v roce 1987. Značný nárůst bezbariérových vozidel a spojů pak pokračoval v uplynulých letech, díky desetiletým smlouvám a související obnově vlaků. Například letos ve srovnání s rokem 2010 stoupl počet bezbariérových spojů na 4 656 z 2 562 (+81,7 %) a počet bezbariérových vozů a jednotek na více než 600 z pouhých 410 (cca +50 %).    

Petr Šťáhlavský

Zdroj: www.helpnet.cz

České dráhy - Mobilní zdvihací plošiny
Foto: České dráhy - Mobilní zdvihací plošiny
Zdroj: www.cd.cz

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727