Zdroj: webové stránky města Choceň, www.chocen.cz

Městské koupaliště v Chocni je v sezoně hojně navštěvované a je přístupné osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. K vyhrazenému parkovacímu stání a šatnám přibyl bazénový zvedák pro přepravu tělesně postižených osob. Plavčíkům nebo rodinám ulehčí manipulaci s osobou se zhoršeným zdravotním stavem.

O tom, že projekt byl finančně podpořen Pardubickým krajem, sdělují webové stránky města Choceň.


Zdroj: https://www.chocen.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5197&id=335492&n=novy%2Dbazenovy%2Dzvedak%2Dpro%2Dprepravu%2Dtelesne%2Dpostizenych%2Dosob%2Dna%2Dkoupalisti

 

https://www.chocen.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5197&id=335492&n=novy%2Dbazenovy%2Dzvedak%2Dpro%2Dprepravu%2Dtelesne%2Dpostizenych%2Dosob%2Dna%2Dkoupalisti

Foto: Nový bazénový zvedák pro přepravu tělesně postižených osob na koupališti | Zdroj: webové stránky města Choceň, https://www.chocen.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5197&id=335492&n=novy%2Dbazenovy%2Dzvedak%2Dpro%2Dprepravu%2Dtelesne%2Dpostizenych%2Dosob%2Dna%2Dkoupalisti