Přístupnost památek (NPÚ)

Grabštejn, hrad (NKP)

Hrad Grabštějn není bezbariérově přístupná památka. Bariérou pro vstup vozíčkářů jsou v současné době jak samotná přístupová cesta, po straně Nového zámku, tak schodiště a schody do prvního a druhého patra hradu, v nichž se nachází zpřístupněné místnosti. V rámci dlouhodobé systematické rekonstrukce hradu se počítá s výstavbou výtahu zajišťujícího bezbariérový vstup do síní prvního patra. V rámci každoročního zářijového festivalu Grabštejn World Fest je zajištěno, aby se pořádaných akcí mohli účastnit i návštěvníci na vozíku

Házmburk, zřícenina hradu (KP)

Hrad Házmburk je pro návštěvníky na vozíku zcela nedostupnou památkou. Důvodem nepřístupnosti je jeho umístění na strmém čedičovém kopci ve výšce 418 metrů nad mořem, nad obcí Klapý a pro vozíčkáře zcela neschůdný terén uvnitř hradu, pro jehož výstavbu byl využit vrcholek kopce dlouhý 170 m, ale široký maximálně 30 metrů.

Hluboká nad Vltavou, zámek (NKP)

Zámek Hluboká je částečně bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají možnost bezbariérově si projít zámeckou zahradu a park. Ze zahrady a z nádvoří si mohou prohlédnout exteriéry zámecké budovy, zimní zahradu a jízdárnu. Bezbariérová je zámecká kaple. S pomocí šikmých mobilních ramp se vozíčkáři dostanou na prohlídku soukromých apartmánů v přízemí zámku a kuchyně. Během zimní návštěvnické sezóny je pro návštěvníky na vozíku v plném rozsahu zpřístupněná tzv. Zimní prohlídková trasa. Bariérou vstupu do reprezentačních místností a apartmá v prvním patře zámku a hostinských pokojů druhého patra zámku zůstávají schody.

Hořovice, zámek (NKP)

Zámek v Hořovicích není bezbariérově přístupná památka. Návštěvníci na vozíku mají možnost bezbariérově navštívit zámeckou zahradu a expozice v přízemí. Hlavní prohlídkové okruhy (I., II., III.) probíhají v prvním patře budovy zámku. Bariérou vstupu vozíčkářů jsou schodiště a schody.

Horšov, kostel Všech svatých (KP)

Kostel Všech svatých v Horšově, 1 km severozápadně od Horšovského Týna, není bezbariérově přístupnou památkou. Pomocí šikmé mobilní rampy překonatelnou bariérou vstupu návštěvníků na vozíku jsou 1 + 1 schod do předsíně, kterou se vchází do lodě kostela

Horšovský Týn, kostel sv. Anny na Vršíčku (KP)

Zcela uzavřený poutní kostel sv. Anny na Vršíčku si lze prohlédnout alespoň zvenčí. Lze k němu vyjet autem, odbočkou z hlavní cesty na Folmavu. Po levé straně jsou podél cesty umístěny zastavení Křížové cesty. Přístupová cesta do Vršíčku, ke kostelů, alejí lip, má charakter lesní cesty s vyježděnými kolejemi. Vrchol Vršíčku je rovný. Návštěvníci na vozíku s asistencí se mohou pohybovat po pěšinách na jeho povrchu. Kromě gotického, barokně přestavěného kostela sv. Anny se v areálu poutního místa nachází kaple Božího hrobu a Pohřební kaple Panny Marie Bolestné. Knížecí Trauttmansdorffská hrobka z 19. století pod kostelem sv. Anny není pro vozíčkáře přístupná. Bariérou je neudržovaná přístupová cesta a oplocení.