Z Abilympijského zpravodaje č. 1/2013, strana 7
 
Městská hromadná doprava v krajských metropolích: úroveň bezbariérovosti rozdílná, nízkopodlažní spoje jezdí ve všech
 
Služby městské hromadné dopravy (MHD) všude hojně využívají nejen místní obyvatelé, ale i turisté. Jak jsou ale jednotlivá města připravena na situaci (a jsou vůbec?), když chce nebo potřebuje tramvají, autobusem, trolejbusem, příp. i jiným druhem dopravního prostředku cestovat vozíčkář či nevidomá osoba? A aby se jednalo o trochu „srovnatelné srovnání“, zjišťoval jsem úroveň přístupnosti MHD pro takové cestující v našich krajských městech.

Ještě, než tedy pomyslně procestuji většinu krajských metropolí coby uživatel MHD, připomenu, že všude samozřejmě platí ustanovení zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, týkající se nároků osob s průkazem TP, ZTP nebo ZTP/P: vyhrazené místo k sezení, bezplatná přeprava včetně průvodce nebo vodícího psa.

K tomu je třeba ještě dodat, že provoz MHD všude specifikují smluvní přepravní podmínky (SPP). Ustanovení včetně přepravy vozíčkářů se v zásadě odlišují pouze v drobných nuancích: většinou je možná pouze s vědomím řidiče, po jeho předchozím souhlasu a pokud není prostor pro přepravu vozíků nebo celé vozidlo plně obsazeno, sami si musí zajistit případnou pomoc při nástupu a výstupu; některé bližší podrobnosti jsou (spíše) pro zajímavost zmíněny u jednotlivých měst.

České Budějovice

V metropoli jižních Čech se mohou cestující svézt 6 trolejbusovými a 13 autobusovými linkami, 2 noční linky zabezpečují trolejbusy, speciální linka není zavedena. Veškeré garantované nízkopodlažní spoje označuje v zastávkových i tištěných kapesních jízdních řádech příslušný symbol. Všechna nově nakupovaná vozidla jsou pochopitelně nízkopodlažní, jejich počet se postupně zvyšuje.

Nevidomé a slabozraké informuje na 70 digitálních označnících zastávek (zobrazují jízdní řád převedený do elektronické podoby) akustický hlásič o příjezdech nejbližších spojů. Stejnými hlásiči jsou vybaveny všechny autobusy i trolejbusy.

Na většině zastávek jsou instalovány obrubníky, které umožňují při sklopení rampy bezpečný nájezd vozíku do dopravního prostředku i výjezd z něho. Všechny rekonstruované i nově zřizované zastávky mají na základě požadavku místního dopravce obrubník, díky němuž může vozidlo bezpečněji zajet do optimální vzdálenosti od nástupní hrany. Podle SPP je cestující, kterého doprovází asistenční pes, zodpovědný za jeho chování.

Plzeň

V našem čtvrtém největším městě jsou zavedeny 3 tramvajové, 9 trolejbusových a 32 autobusových linek, z toho 6 nočních. V pracovní dny přepravuje imobilní občany zvláštní linka, kterou každoročně objednává sociální odbor magistrátu. Postupná obnova vozového parku je v současnosti ve stadiu, kdy jsou nízkopodlažní dvě třetiny všech vozidel.

Symbolem vozíku jsou na zastávkových jízdních řádech na světelných panelech tzv. inteligentních zastávek i na webových jízdních řádech označeny jen garantované nízkopodlažní spoje a bezbariérově přístupné zastávky, kterých je většina. V SPP se lze mj. dočíst, že cestující na vozíku musí před nástupem informovat řidiče zdvižením ruky a vyčkat na jeho souhlas, jinak nastoupit nesmí. Ze strany zdravotně postižených zaznívají na MHD převážně kladné ohlasy. Dopravce s nimi má dobrou spolupráci také při řešení otázky interiéru vozidel: probíhají např. společná jednání ve vozovně spojená s prohlídkou vozidel.

Karlovy Vary

Menší ze dvou krajských měst v kopcovité krajině pod Krušnými horami, provozují nejen jako pravidelné linky pouze autobusové – 21 vč. 2 nočních. Postavení zvláštních spojů mají např. linky festivalové nebo hokejové. Ke koloritu lázeňské metropole neodmyslitelně patří i 2 lanovky, jedna z nich patří pod místní dopravní podnik. Téměř tři čtvrtiny autobusů jsou nízkopodlažní s nájezdovou plošinou. Ve vozidlech je zařízení pro nevidomé, které informuje řidiče o jejich nástupu či výstupu.

Ani jedna lanovka není uzpůsobena k bezproblémové přepravě vozíčkářů. Byly sice pokusy zpřístupnit je schodolezy, nakonec se ale nezdařily. V případě potřeby musí tedy obsluha vozík, ale jen mechanický, poponášet.
Na každou linku je nasazeno minimálně jedno nízkopodlažní vozidlo, každý takový spoj je v jízdních řádech speciálně označen a stoprocentně garantován. Bezbariérovou úpravu zastávek má zatím zhruba čtvrtina, o úpravě dalších se postupně jedná s vedením města. Ustanovení SPP mj. uvádějí, že stojí-li na zastávce více vozidel najednou, dopravce zajistí zastavení každého v úrovni označníku zastávky, pokud na ní čeká vozíčkář nebo osoba se slepeckou holí. Nástup i výstup musí ovšem zvládnout v co nejkratší době.

O výstupu je vozíčkář (nebo jeho asistent) povinen předem informovat řidiče dvojím stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“ nebo tlačítka v dosahu tohoto cestujícího. Vysokou úroveň spolupráce místního dopravce s organizacemi osob se zdravotním postižením výmluvně dokládá udělení zvláštní ceny za přístup k postiženým v uplynulých dvou letech.

Ústí nad Labem

Veřejnou hromadnou dopravu v tomto druhém podkrušnohorském krajském městě obstarávají na 11 linkách trolejbusy, na 21 autobusy, 7. prosince 2010 navíc místní dopravní podnik zahájil provoz na lanové dráze z nového obchodního centra na výletní zámeček Větruše. Žádná speciální linka ve městě nejezdí, na dopravce se dosud ani nikdo s žádostí o její zavedení neobrátil. Nízkopodlažní spoje jsou vyznačeny v jízdních řádech, dopravce zaručuje jejich nasazení. Bezbariérová úprava zastávek je provedena pouze zřídka, takové zastávky jsou ale v jízdních řádech označeny symbolem vozíku.

(Pokračování příště)

Zdroj: Abilympijský zpravodaj č. 1/2013, strana 7

Zastávka MHD