Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Klášter Kladruby je částečně bezbariérovou památkou. Pro návštěvníky na vozíku a jejich doprovod byl vytvořen samostatný prohlídkový okruh v délce trvání 80 minut. Po ukončení rekonstrukce nového konventu se zvýši počet bezbariérově přístupných prostor. Instalování výtahu umožní vstup návštěvníků na vozíku i do těch částí kláštera, které jsou pro ně prozatím nedostupné. Návštěvníci na vozíku vjíždějí do kláštera průjezdem v budově nové prelatury. Povrchy cest v klášterním areálu jsou rovné, vysypané jemným šedým štěrkem. Směrem ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie se cesta mírně zvedá nahoru. Pomoc asistence se může hodit. V areálu kláštera jsou rozmístěny lavičky k odpočinku.

Prodejna vstupenek je v průjezdu nové prelatury vpravo. Vstupuje se do ní po 3 schodech nahoru. Klášterní prodejna je umístěna naproti vlevo. Vedou do ní také 3 schody nahoru.

Prodejna publikací a suvenýrů je na dvoře, v objektu nové prelatury. Do chodby před prodejnou se vstupuje po 3 schodech nahoru. Vstup do vlastní prodejny je bezbariérový.

Prohlídka kláštera pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu

Trasa je zcela přizpůsobená potřebám a požadavkům návštěvníků na vozíku a jejich doprovodu. Prohlídka začíná před severním vstupem do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jedinou překážku v podobě zvýšeného prahu pomůže překonat šikmá mobilní rampa. V roce 2009, z důvodu rekonstrukce oltáře v severní části transeptu kostela, vstupovali vozíčkáři dovnitř hlavním vstupem ze západní strany. Zde je nutné s pomocí asistence překonat po stranách 4, uprostřed 5 schodů nahoru a další 3 schody nahoru. Presbytář kostela odděluje od lodě 1 schod nahoru. Po prohlídce kostela vstupují návštěvníci přes práh do ambitové chodby s ukázkami gotického a renesančního umění. Z ambitu lze volně přejít do zimního refektáře. Dalším zpřístupněným prostorem je ambitová chodba s barokními plastikami ze zahrady zámku Valeč, jejichž tvůrcem je sochař M. B. Braun. Soubor plastik doplňuje soubor nástěnných maleb sňatých ze zaniklých kostelů pohraničí Plzeňského kraje. Přes rodinný archiv rodu Windischgrätzů, jenž je zároveň pracovnou a kabinetem kuriozit, vstupují návštěvníci na ochoz Windischgrätzké knihovny. Z ochozu si lze prohlédnout celý prostor knihovny, vytvořený propojením reprezentačních sálů východního křídla nového konventu. Zde prohlídka končí. Vozíčkáři a jejich doprovod se vracejí archivem do ambitové chodby a přes kostel Nanebevzetí Panny Marie opouštějí klášter.

Prohlídka - Klášter

Prohlídka zahrnuje objekt staré prelatury a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Z nádvoří vstupují návštěvníci po 6 schodech nahoru do haly se souborem mariánských obrazů. Po jejich prohlídce pokračují po 28 točitých schodech do prvního patra s opatským bytem. Přes předpokoj vstupují do přijímacího pokoje s knihovnou, do jídelny se salónem a do ložnice. Pohyb v místnostech je bezbariérový. Po prohlídce bytu sestupují návštěvníci zpět do přízemí prelatury. Zde, bez bariér, vstupují do síně s expozicí historie benediktinského řádu a do pěti síní, věnovaných sv. Janu Nepomuckému a jeho zpodobení od baroka do 20. století. Expozice je takřka bez bariér. Pouze 1 schod nahoru je třeba překonat v místnosti zařízené jako kaple. Z poslední místnosti vstupují návštěvníci do malé ambitové chodby a z ní po 12 dřevěných schodech nahoru do velké ambitové chodby. Pokračují do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Po jeho prohlídce se návštěvníci vracejí do velké ambitové chodby. Po 12 schodech dolů sestupují do malé ambitové chodby, z ní do vstupní haly a po 6 schodech dolů na klášterní dvůr, kde prohlídka končí.

Prohlídka - Zámek

Prohlídka zahrnuje objekt staré prelatury a nového konventu. Návštěvníci vstupují do staré prelatury po 6 schodech nahoru. Pokračují prohlídkou expozice benediktinského řádu a expozice sv. Jana Nepomuckého. Poté z malého ambitu vystupují 12 schody nahoru do velkého ambitu a pokračují prohlídkou zimního refektáře, lapidária soch M. B. Brauna, archivu a knihovny Windischgrätzů. Z ochozu knihovny sestupují po 26 točitých litinových schodech do přízemí knihovny. Na knihovnu navazuje panský salón. V něm prohlídka končí. Návštěvníci opouštějí Nový konvent a po 6 dřevěných schodech odcházejí na klášterní dvůr.

Stávající toaleta umístěna v objektu nové prelatury není bezbariérově upravena pro vozíčkáře. Nejbližší bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je na železniční stanici ve Stříbře. Instalace bezbariérových toalet upravených pro vozíčkáře je součástí realizovaného projektu rekonstrukce nového konventu a kláštera.

Parkovat lze na parkovišti před klášterem. Pokud je to nutné, mohou řidiči se sníženou pohyblivostí, po předchozí domluvě se správou kláštera, zaparkovat na dvoře u nové prelatury.

Klášter Kladruby u Stříbra - Pozorka

349 61 Kladruby u Stříbra

Tel.: 374 631 773

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.kladruby.euweb.cz www.klasterkladruby.cz

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727