Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Zámek Konopiště není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku se dostanou do areálu zámecké zahrady a anglického krajinářského parku. Mají možnost prohlídky exteriéru zámku a jeho nádvoří. Zámek Konopiště je vybaven schodolezem, umožňujícím návštěvníkům na vozíku vstup na prohlídku prvního a třetího návštěvnického okruhu. Doporučuje se návštěva vozíčkářů s doprovodem a ohlášení se předem. Přicházejí-li návštěvníci na vozíku od Benešova, projíždí po rovině parkem, alejí kolem hájovny. Dostávají se na křižovatku, vlevo je Křížová cesta přístupná 3 schody nahoru, vpravo za cestou je Neptunova fontána a uprostřed cesta k zámku, na jejímž konci je slavnostní monumentální barokní brána F. M. Kaňky. Za bránou jsou po pravé straně v příkopu medvědi. Do příkopu lze nahlédnout z obou stran mostu. Povrch stezek a silnic je ve většině případů pokryt asfaltem. Na svazích na několika místech jsou značně poškozené a pro návštěvníky na vozíku nebezpečné. Tato místa lze obejít. Vstupu na jižní terasu od východu brání 10 + 10 klesajících schodů. Vozíčkáři se vracejí přes Kaňkovu bránu a pokračují kolem příkopu s medvědy a kolem severního křídla zámku s romantickou kamennou lavičkou k západnímu průčelí, přejedou přes most a do kopce vjíždějí na zámecké nádvoří. Zde je nutná asistence. Nádvoří je vydlážděno čtvercovou dlažbou. Není rovné, od vstupu se zvedá směrem k východní bráně.

Prodejny vstupenek a publikací jsou na zámeckém nádvoří vlevo. Do prostor prodejen se vstupuje přes zvýšený práh. Další pohyb v prodejnách je bezbariérový.

I. zámecký okruh - Reprezentační místnosti jižního křídla

Vstup do místností prvního patra jižního křídla je v jihovýchodním rohu nádvoří. Návštěvníci na vozíku mají k dispozici schodolez. Po 4 schodech vstupují do zámku a po 5 + 6 + 7 + 6 + 8 + 6 + 6 schodech vlevo vcházejí do velké lovecké chodby. Do první místnosti, tzv. růžového salónu, se vstupuje vchodem pro služebnictvo, nevelkou chodbičkou, pro rychlý vstup do nezpřístupněné koupelny na konci lovecké chodby. Šířka chodbičky a vstupu má potřebných 80 cm. Další pohyb místnostmi 1. patra je bezbariérový. Je-li vstup přes růžový salón úzký, je možné po předchozí domluvě vejít s doprovodem druhého průvodce z lovecké chodby přijímacím salónem do růžového salónu, kde se vozíčkáři připojují ke skupině. Z přípravny je možné, přes 1 schod a obě otevřená křídla dveří, vstoupit na terasu prosklené verandy s výhledem na park s rybníkem. Z terasy se návštěvníci vracejí zpět do přípravny a pokračují v prohlídce místností jižního křídla. Poslední místností, Vrtbovským salónem, vstupují kolem koupelny do velké lovecké chodby a vracejí se ke schodišti v středním severojižním křídle, kterým sestupují po 6 + 6 + 8 + 6 + 7 + 6 schodech do přízemí a po 6 schodech do průjezdu mezi prvním a druhým nádvořím.

II. zámecký okruh - Místnosti severního křídla

Druhý zámecký okruh je okruh s největším počtem bariér v podobě schodišť a schodů. Pro jeho zpřístupnění návštěvníkům na vozíku nelze použít schodolez. Prohlídka začíná na nádvoří zámku u severního křídla. Po pěti žulových schodech nahoru se návštěvníci dostávají dovnitř. Pokračují po 6 + 19 kamenných schodech do prvního patra severního křídla. Po 8 + 4 schodech nahoru postupují do východní části severního křídla a po 9 schodech sestupují do hostinských pokojů, označovaných jako pokoje korunního prince Rudolfa. Z první místnosti je možné vstoupit do chodbičky grafik, její podlaha je o 10 cm vyšší, a nahlédnout do mládenecké ložnice. Poslední místností je ložnice prince Rudolfa. Z ní se vystupuje po 5 schodech do alkovny. Z alkovny vede 1 schod nahoru, za kterým je zvýšený práh a za ním 1 schod dolů po 17 + 6 kamenných schodech nahoru do kaple nad pokoji prince Rudolfa. V kapli je možné posadit se do lavic. Po překonání 5 dřevěných schodů dolů je možné nahlédnout do sakristie.

Zbrojnice

Z kaple vstupují návštěvníci nahoru přes 4 schody a práh do mezipatra středního severojižního křídla, v němž jsou vitríny se sbírkou zbraní z tzv. modenského dědictví rodu d‘Este. Po 8 + 6 + 6 schodech nahoru se dostávají do nejvyššího patra zámku. Jdou vpravo, po chodbě s vitrínami a vystavenými zbraněmi do předsíně zbrojnice. Do zbrojnice se souborem evropských zbraní se vstupuje po 9 schodech nahoru. V jejím zadním rohu lze nahlédnout do schodiště věže, ve kterém jsou vystavené středověké mučící nástroje ze sbírky arcivévody.

Reprezentační místnosti severního křídla

Ze zbrojnice sestupují návštěvníci po 9 schodech do chodby severojižního křídla. Po 6 + 6 + 8 schodech scházejí do mezipatra a po 8 + 6 + 8 a doprava 6 schodech do 1. patra do malé lovecké chodby. Zde je možné nahlédnout do místnosti s výtahem, dnes nefunkčním. Z malé lovecké chodby se sestupuje do severního křídla po 7 + 8 schodech. Prohlídka pokračuje návštěvou knihovny a kuřáckého salónu, z něhož je možné nahlédnout do tzv. harému. Z kuřáckého salónu sestupují návštěvníci po 19 + 6 schodech do předsíně a po 5 schodech na nádvoří zámku.

III. zámecký okruh - Soukromé pokoje rodiny Františka Ferdinanda d’Este

Prohlídka místností třetího okruhu, na kterou může maximálně 10 návštěvníků, začíná u vstupu v jihovýchodním rohu nádvoří. Vstup návštěvníků na vozíku umožňuje schodolez. Návštěvníci stoupají po 4 kamenných schodech do budovy zámku a po 5 + 6 + 7 + 6 + 8 + 6 + 6 schodech se dostávají do prvního patra. Procházejí na konec velké lovecké chodby a vpravo vstupují na boční schodiště, kterým po 16 + 2 + 17 schodech vystupují do třetího patra. Přes chodbu s portréty se ocitají v mládenecké šatně a oblékárně. Po sestoupení 1 schodu dolů pokračuje prohlídka mládeneckou ložnicí Františka Ferdinanda d’Este a dalšími soukromými pokoji arcivévody a jeho rodiny. Poslední místností enfilády je pokoj pátera Stanovského. Původní vstup do další místnosti byl zahrazen sekretářem s knihovnou a klavírem, umístěným v následující místnosti, v pokoji guvernantky. Návštěvníci odcházejí z pokoje pátera Stanovského bočním vstupem a chodbičkou, ze které je možné vyjít na hlavní spojovací chodbu, vstupují do pokoje guvernantky. Po prohlídce poslední místnosti jižního křídla vstupují návštěvníci na spojovací chodbu. Z ní, je-li čas, sestupují skupiny po schodech do věže, ve které je další část arcivévodových sbírek středověkého sakrálního umění. Pokud ne, postupují návštěvníci chodbou s výstavou unikátních fotografií z cest Františka Ferdinanda. Na konci po 6 + 6 + 8 schodech vstupují do mezipatra a po 8 + 6 + 8 a doprava po 6 schodech dolů se ocitají v prvním patře. Procházejí kolem výtahu a po 16 + 6 + 5 schodech sestupují na nádvoří zámku.

Střelnice

Střelnice Františka Ferdinanda d’Este je umístěna v suterénu jižního křídla. Vstupuje se do ní z nádvoří po 7 schodech dolů. Po ukončení prohlídky, jejíž součástí je i salón pro střelce, se návštěvníci po 7 schodech nahoru vracejí na nádvoří.

Muzeum sv. Jiří na Konopišti

Muzeum sv. Jiří je umístěno v síni vzniklé přestavbou klasicistního skleníku. Vstup z východní strany přes zvýšený práh se běžně nevyužívá. Do muzea se vstupuje z terasy před prosklenou verandou po 7 + 12 + 13 schodech dolů. Přes práh vstupují návštěvníci na balkón s prodejnou vstupenek. Zde je dobré si zakoupit průvodce za 15 Kč. Exponáty nejsou popsány a podrobný průvodce je proto velice užitečným pomocníkem při pronikání do unikátní a systematicky budované arcivévodové sbírky. Východně od muzea je na opěrné zdi instalován soubor historických náhrobních desek, epitafů, rovněž ze sbírek Františka Ferdinanda d’Este.

Sály sezónních výstav

Sály se nacházejí ve zvýšeném přízemí zámku za prosklenou verandou. Vstupuje se do nich z jižní terasy po 8 + 5 schodech nahoru. Další 3 schody nahoru vedou do trojice výstavních sálů. Sezónní výstavy doplňují hlavní návštěvnické okruhy a přinášejí především exponáty, které nelze dlouhodobě vystavovat.

Zámecký park a zahrada

Návštěva zámku Konopiště je automaticky spojována s prohlídkou anglického parku, v jehož středu je umístěn. Součástí parku je naučná stezka. Při pohybu parkem, především ve svažitých úsecích, je potřebná asistence.

Růžová zahrada

Růžová zahrada je součástí rozsáhlého anglického parku. Rozložena je jižně od zámku pod terasami. Přístup k ní je po asfaltových cestách přes novobarokní bránu s alegoriemi Práce a Vědy, základními ctnostmi Františka Ferdinanda d’Este. Návštěvníci se v zahradě pohybují po zpevněných pěšinách vysypaných jemným bílým štěrkem. Systém pěšin zajistí, že se dostanou v podstatě všude, bez nutnosti překonávat bariéry v podobě schodů a schodišť. Růžovou zahradu korunuje rozsáhlý skleník pro teplomilné a suchomilné rostliny. Jeho střední a levá část je dostupná i pro vozíčkáře, pravá část pouze pro vozíčkáře s vozíkem užším než 80 cm.

Restaurace je umístěna na nádvoří zámku v suterénu jižního křídla. Vstupuje se do ní po vystoupení na 1 schod a sestoupení po 5 schodech. Do druhé větší místnosti, kde je možné si sednout, se vstupuje přes 1 schod dolů. Hosté, nejenom vozíčkáři, mohou posedět na nádvoří u stolečku, kde jsou obslouženi.

Bezbariérová toaleta se nachází v budově zámku. Vstupuje se do ní z nádvoří přes vstup do prodejen vstupenek a dále do dveří označených symbolem vozíčkáře. Při vstupu do prodejny vstupenek je nutno překonat zvýšený práh. Další bezbariérové toalety jsou na parkovištích pod zámkem. Bezbariérová toaleta není v Růžové zahradě.

Parkování je možné na parkovišti severovýchodně od zámku. Přístup k zámku je možný pěšky nebo vláčkem, případně kočárem taženým koňmi.

Zámek Konopiště

Konopiště 1, 256 01 Benešov

Tel.: 317 721 366 Fax: 317 724 271

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zamek-konopiste.cz

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727