Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Pro svoji historickou i uměleckou hodnotu byl zámek prohlášen národní kulturní památkou.
Areál opočenského zámku je jedinečným souborem památek, dokládajících způsob života, vkus i myšlení části české společnosti v průběhu pěti století. V zámku, obklopeném přírodně krajinářským parkem, jsou dochovány historické interiéry s bohatými sbírkami obrazů a zbraní.

Expozice a sbírky

Opočenské expozice lákají především rozsáhlou sbírkou historických zbraní. Zhlédnout lze práce renomovaných puškařů (Poser, Lebeda, Novotný, Procházka aj.), plátové zbroje šlechtické i žoldnéřské, kordy toledské či solingenské produkce, muškety, renesanční pistole, kolekci popravčích mečů, zbraně japonské, indické, indonéské, barmské a dalších mimoevropských kultur. Colloredo-Mansfeldové soustředili na Opočno svou rodinnou sbírku obrazů. Její katalog z roku 1929 čítá 471 položek. Mezi díly zejména italské provenience najdeme kusy z dílen mistrů jako Andrea del Sarto, Francesco Solimena, Giacomo del Po, Andrea Vaccaro a dalších. Etnografická sbírka představuje exponáty od indiánských nebo afrických kmenů či trofeje exotické zvěře. Nechybí knihovna o 10.000 svazcích a bohaté vybavení historickým nábytkem v celé expozici.

Z historie

První písemná zpráva o „oppidu“ Opočně pochází z Kosmovy kroniky a vztahuje se k roku 1068. Prvními doloženými majiteli byli Drslavicové, kteří v místě původního dřevěného hradiště vybudovali gotický hrad. V době husitských válek bylo Opočno v držení Jana Městeckého, pro jehož protihusitské počínání bylo několikrát obléháno a roku 1425 dobyto a pobořeno. Zlatým věkem Opočenska bývá nazývána vláda bohatého rytířského rodu Trčků z Lípy (1495-1634), kteří jej učinili centrem svého rozsáhlého východočeského panství. Výnosné hospodářství dovolilo Vilému Trčkovi navázat na stavební činnost svých předků a začít roku 1560 nákladnou přestavbu objektu v duchu severoitalské renesance. Poslední z rodu Trčků, Adam Erdman, byl roku 1634 zavražděn spolu s Albrechtem z Valdštejna a o rok později bylo Opočno postoupeno italskému rodu Colloredo (později Colloredo-Mansfeld). Ten jej vlastnil až do druhé světové války. Zámecký areál prošel počátkem 18. století barokními úpravami pod vedením architekta Alliprandiho.

Web: http://www.zamek-opocno.cz/

Zdroj: http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Zamek-Opocno-%E2%80%93-navstivte-velkolepy-renesancni-zame.aspx


INFORMACE PRO HENDIKEPOVANÉ
(ze stránek www.zamek-opocno.cz)
 
Zájezdy hendikepovaných si mohou vyzvednout povolenku vjezdu do pěší zóny na Informačním centru Opočno. (Platí pouze v provozní době IC.)
 
Informace o objektu a areálu:
Zámek Opočno není bezbariérovou památkou. Hendikepovaní návštěvníci na invalidním vozíku mají možnost prohlédnout si zámecký park s exteriéry oranžérie, míčovny a letohrádku. Vstup do parku z nádvoří je řešen schodištěm - bezbariérově je možné vstoupit do parku ze Zámecké ulice.
 
Bez bariér jsou obě zámecká nádvoří. Návštěvníci vstupují do areálu z Trčkova náměstí. Povrch přístupové cesty od vstupní brány a I. nádvoří zámku je rovný a pevný, vysypaný jemným štěrkem. II. nádvoří je vydlážděno rovnými kamennými deskami. Při vstupu pod arkádové ochozy je nutné překonat nízký schod (do 10 cm). Pod arkádovými ochozy se nachází vstup a výstup z expozic a prodejna suvenýrů.
 
Ze zpřístupněných místností je bezbariérově dostupný pouze úvodní sál. Bariérou prohlídky zámeckých interiérů prvního a druhého patra jsou schodiště a schody. Za určitých podmínek mohou menší skupiny vozíčkářů absolvovat 2. návštěvnický okruh (info na telefonu). Prodejna vstupenek je umístěná v hospodářské budově tvořící součást jízdárny. Vstup do ní je bezbariérový. Toaleta pro osoby se sníženou pohyblivostí je součástí sociálního zázemí pro návštěvníky na I. nádvoří.
 
Bližší informace na tel.: 494 668 216, 494 668 216

 


Foto: www.wikipedia.cz, Kixx

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727