Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Středisko handicapovaných studentů při VŠE podporuje studenty s poruchami zraku, se ztíženou schopností pohybu, s poruchami sluchu, se specifickými poruchami učení a studenty s chronickým somatickým onemocněním.

Centrum nabízí zejména tyto služby:
- pomoc a podporu při komunikaci se školou
- studijně-informační poradenství
- speciálně pedagogické poradenství, koncipování individuálních vzdělávacích plánů
- využití moderně vybavené multimediální studovny (speciální software, hardware a kompenzační pomůcky)
- studijní literatura v elektronické podobě pro zrakově postižené studenty
- zprostředkování služeb osobní asistence
- zapůjčení elektrického vozíku

Nabízené služby se dále rozšiřují podle aktuálních potřeb studentů.

Velmi se také osvědčila přijímací zkouška nanečisto, kdy si handicapovaní studenti mohou vyzkoušet testy z minulých let za velmi podobných podmínek, jako u oficiální přijímací zkoušky. Studenti, kteří tuto možnost využili, dosáhli většinou lepších výsledků u přijímacích zkoušek, než ve zkušebním testu.

Všechny podstatné informace o našem Středisku zájemci o studium naleznou na webu VŠE zde: http://shs.vse.cz/shs/

Vladimír Vošický


Zdroj: http://www.helpnet.cz/aktualne/prijimaci-rizeni-nanecisto

Středisko handicapovaných studentů při VŠE

Středisko handicapovaných studentů při VŠE


Foto: http://shs.vse.cz/shs/o-stredisku/

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727