Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

 • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
 • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
 • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Ani rozdělení Československa a ani katastrofální větrná vichřice z roku 2004 nic neubraly na oblibě Vysokých Tater jako častého výletního cíle občanů naší země. Od předminulého roku se mohou na osm tras v celkové délce přes třicet kilometrů vydat také vozíčkáři nebo osoby s omezenou schopností pohybu.
Nutno ovšem zdůraznit, že vysokohorský terén znamená nutnou či alespoň doporučenou přítomnost doprovodné osoby. Při pěkném počasí se ale takový náročnější výlet odmění úchvatnými výhledy na štíty a doliny s plesy, vodopády a nádhernou květenou, možná se podaří zahlédnout i kamzíka nebo sviště; setkání s medvědem je ale velmi nepravděpodobné. Druhé upozornění se týká všech turistů obecně: značené cesty ve vyšších partiích jsou vždy v době od 1. listopadu do 15. června uzavřeny. Bezbariérových tras se zimní uzávěra netýká, ale za sněhové pokrývky pro vozíčkáře přístupné nejsou.
Všechny uvedené trasy s cedulkami se symbolem vozíčkáře spadají do projektu "Tatry bez bariér". První čtyři "chodníky" byly bezbariérově upraveny v roce 2007, konkrétně to jsou následující:

 • Starý Smokovec – Hrebienok – Reinerova chata – 4,2 kilometru, nezbytný doprovod,
 • Tatranská Javorina – Podmuráň – 1,9 kilometru, doporučený doprovod,
 • Lysá Poĺana – Bielovodská dolina – 2,5 kilometru, doporučený doprovod,
 • Prielom Dunajca (Červený Kláštor – Lesnica) – 8 kilometrů, cesta po pravém (slovenském) břehu pohraniční řeky Dunajec, jediná trasa mimo území Tater v Pieninském národním parku, doporučený doprovod.

Loni se výběr výletů rozšířil o další čtyři:

 • Zastávka Tatranské elektrické železnice Popradské Pleso – Popradské pleso – 4,5 kilometru, nezbytný doprovod,
 • Bobrovecká dolina – 3,2 kilometru, lesní cesta, doporučený doprovod,
 • Tichá dolina – 3,4 kilometru, lesní cesta, doporučený doprovod,
 • Roháčská dolina – 3,1 kilometru, lesní cesta, nezbytný doprovod.

Součástí zmíněného projektu je i postupná rekonstrukce vstupu do Expozice tatranské přírody (botanické zahrady) v Tatranské Lomnici, která zahrnuje i úpravu cest a výstavbu přemostění. Expozice je pro návštevníky se sníženou schopností pohybu přístupná už od minulého roku, a tak mohou i oni spatřit květiny, které by jinak v přirozeném vysokohorském prostředí kvůli svému handicapu viděli jen velmi těžko.
Loňské rozšíření nabídky bezbariérových cest doplnilo vydání nové brožury nejen s mapami a informacemi o uvedených trasách (vč. typu a kvality povrchu), ale také s informacemi o bezbariérovém ubytování, stravování, přístupu k sociálním zařízením apod. Totéž si lze přečíst i na informačních tabulích umístěných na každé trase. Elektronická podoba brožury ve formátu pdf je k dispozici na webu www.lesytanap.sk/08-archiv/clanky/tatry-bez-barier.pdf. Vše o Vysokých Tatrách uvádí internetová adresa www.tanap.org. (mk)
(Převzato z Abilympijského zpravodaje 1/2009, www.abilympics.cz)

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727