Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Zřícenina hradu Krakovec je jen částečně bezbariérovou památkou. S ohledem na velikost této v nejčistší podobě dochované architektury z dílny dvorské huti Václava IV. stojí za návštěvu, i když se návštěvníci na vozíku nedostanou do všech zpřístupněných prostor. Návštěva hradu vyžaduje zkušenější vozíčkáře se sportovními vozíky. Pokud hrad navštíví společně s asistencí, mohou vidět i jeho méně dostupné části. Prohlídka je volná, bez průvodce. Na požádání podá kastelán výklad. Vozíčkáři přijíždí k hradu od parkoviště kolem hospody po asfaltové cestě, která se u bývalého hospodářského stavení hradu, adaptovaného na obytný dům, mění na pevnou polní cestu s travnatým, pravidelně nakrátko sekaným povrchem, místy vychozeným. Do hradu vjíždí vozíčkáři po replice dřevěného středověkého mostu na první menší nádvoří. Hrad navštěvují rodiče s dětmi v kočárku. Pro seniory jsou v areálu hradu rozmístěné lavičky. Vstup je možný i se psem na vodítku.

Prodejna vstupenek a publikací je na prvním menším hradním nádvoří. Přístup k ní je bezbariérový.

Prohlídka hradu - I. nádvoří

Po mírném zatravněném svahu na východní straně se návštěvníci dostávají na první nádvoří. Zde se nachází hradní cisterna vytesaná do skály. Zbořená hradba umožňuje výhled do údolí a pohled na jižní křídlo paláce se schodištěm a vstupem do kaple v síle zdiva. Rovněž je možná prohlídka exteriéru hlavní věže.

Suterény západního a jižního křídla paláce

Za prodejnou vstupenek směrem do hradu je vstup do hradního suterénu, celkem tří místností. Je nutné překonat 5 + 1 + 14 kamenných (místy betonových) schodů směrem dolů. Při pohybu místnostmi je nutné překonat zvýšené prahy. Dvě místnosti jsou bez kleneb, s náběhy pro žebroví. Pohled do nich je možný i z nádvoří. Třetí, poslední místnost, sloužící jako lapidárium, je zaklenuta klenbou s typickým opěrným systémem architektury Václava IV. Přechod do dvou spodních místností jižního křídla paláce není možný. Přechod mezi místnostmi umožňuje torzo původního vřetenové schodiště, vyrovnávající výškový rozdíl úrovní podlah suterénů nižšího západního a vyššího jižního křídla paláce. Ve druhé místnosti je torzo vřetenového schodiště do vyšších pater křídla paláce. V první místnosti je vstup do sklepa tesaného ve skále, vyžadující překonání 8 prudkých kamenných schodů dolů. Místnost je neosvětlená, po dešti může být zaplavena vodou.

II. nádvoří

Přes bránu za prodejnou vstupenek vjíždějí vozíčkáři na druhé nádvoří. Za zády mají hlavní věž, která je pro ně zcela nedostupná. Do cihlou zaklenuté místnosti prvního patra s umístěnými architektonickými články a koulemi do praku vedou nahoru dvě schodiště, východní s 12 dřevěnými schody a západní s 3 kamennými schody a 6 + 6 dřevěnými schody. Obě schodiště nejsou dostatečně široká a jsou příliš strmá.

Palác

Na nádvoří mají vozíčkáři před sebou tříkřídlový palác, konkrétně jižní křídlo, nejlépe dochované. Po levé ruce mají torzo východního křídla, dochovaného bez nadzemních obvodových a příčných zdí, které byly odstraněny v 19. století. Po pravé ruce mají západní křídlo, s vnější obvodovou zdí. Z hradního nádvoří je možné prohlédnout si exteriéry paláce. Zbořené zdivo umožňuje nahlédnout do síní západního a východního křídla. Západní křídlo má dochované torzo vřetenového schodiště, do kterého bude možné v budoucnu nahlédnout. V současné době je před stabilizací provizorně zakryto.

Jižní palácové křídlo

Při vstupu do dvou spodních místností jižního křídla paláce je nutné nejdříve překonat 13 kamenných schodů směrem dolů. Zde se otevírá vstup do torza třetí nezaklenuté místnosti východního křídla s lapidáriem. Následně je nutné překonat dalších 6 kamenných schodů dolů. Druhá místnost jižního palácového křídla, opět lapidárium, je zaklenutá.

Východní palácové křídlo

Do torza první místnosti východního křídla je možné dostat se po překonání 10 + 1 schodu dolů. V místnosti je dochovaná vestavěná kamenná skříňka. Z místnosti vede dolů do sklepa tesaného do skály dalších 2 + 11 + 2 kamenných schodů značně prudkého kamenného schodiště. I tento sklep je neosvětlený. Střední místnost východního křídla je i nadále zasypaná sutí, což umožňuje přístup k okraji zbořené vnější zdi a výhled do údolí.

Nejbližší toaleta je v hospodě U hradu. Vstup vyžaduje překonání 4 schodů na terasu a dalších 3 schodů do hospody. Toaleta není bezbariérová. Bariérou je velikost jednotlivých kabin.

Parkování je možné na parkovišti na návsi obce Krakovec, kde je vyhrazeno jedno parkovací místo pro řidiče se sníženou pohyblivostí.

Hrad Krakovec

Krakovec čp. 4, 270 35 Petrovice u Rakovníka

Tel.: 313 549 302

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.hrad-krakovec.cz

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727